Aktuelt

 • Fjellsprenging langs Rv13

  Vegvesenet har utført fjellsprenging av det spesielt utsatte partiet langs Rv13, og Cautus Geo fanget hendelsen på film med vårt høyoppløselige kamerasystem. Se videoen her!

 • Kurs hos Measurand i Canada

  Cautus Geo deltok forrige uke på kurs hos Measurand i Canada, for å lære mer om de nye modellene av SAA Shape Arrays som kommer på markedet i 2017.

 • Cautus Geo utvikler nytt system for måling av vannkvalitet!

  Tidligere i år fikk Cautus Geo og 4 partnere tildelt støtte fra EUs Eureka prosjekt for innovasjon og utvikling mellom ulike europeiske partnere.   1. september startet prosjektet “Continuous pesticide sensing in the environment”, forkortet CoPs. I utviklingsprosjektet skal vi utvikle en sensor og målesystem som automatisk og kontinuerlig måler en rekke ulike pesticider, rapporterer… Les mer »

 • Bygningsskader

  Etter kraftig regnvær i høst er det flere bygg som har vært utsatt for skader av flom og ras. Cautus Geo har utstyr for å overvåke grunnstabilitet og bevegelser på bygg. Et eksempel er i Osloområdet der deler av tomta nær et bolighus hadde sklidd ut, og det var behov for sanntidsovervåking av grunnmur for… Les mer »

 • Cautus Geo er stolt leverandør

  Cautus Geo har levert forskjellig utstyr som NVE bruker i sin overvåkning av ustabile fjellparti. NVE har på sin hjemmeside laget tre filmer som viser litt av overvåkningen, og utstyr vi har levert – se link for mer informasjon: https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/  

 • total stasjon måler deformasjoner på byggeplass

  Follobanen – Cautus Geo deltar i Norges største samferdselsprosjekt

  Jernbaneverket er nå godt i gang med bygging av Follobanen. Formålet med utbyggingen er å oppnå større kapasitet og kortere reisetid på togtransport mellom Oslo S og Ski. Prosjektet omfatter bygging av 20 km tunell og store utbedringer av jernbanenettet inn mot Oslo S. Cautus Geo har på oppdrag fra den italienske entreprenøren Condotte S.p.A… Les mer »

 • Nordnesfjellet tiner

  Nordnesfjellet tiner og Cautus Geo leverer en rekke instrumenter for å følge utviklingen
  Les mer om «Når fjellene tiner»:

 • Cautus Geo bistår under utbedring av Rv.13 ved Ullensvang

  Statens vegvesen utvider nå deler av veistrekningen mellom Odda og Kinsarvik i Hardanger. På oppdrag fra Contexo AS har Cautus Geo etablert ulike målesystem for kontinuerlig og automatisk overvåking av bevegelser i fjell og steinblokker nærliggende eksisterende vei. Monitoreringen omfatter 10 strekkstag for overvåkning av bevegelser mellom større steinblokker, en totalstasjon med 15 monitoreringsprismer montert… Les mer »

 • Overvåkning av poretrykk i Sogndal

  I 1958 stod den særegne Loftesnesbrui i Sogndal ferdig og har siden vært en svært viktig forbindelse på Rv.5. Nå bygger Statens vegvesen ny bro tett inntil den gamle broen, og grunnarbeidene er godt i gang. På oppdrag fra K.A Aurstad AS har Cautus Geo nylig levert et system for automatisk overvåkning av poretrykk, i… Les mer »

 • Geoteknikk kurs i Trondheim

  Vi jobber for å holde oss oppdatert innen vårt felt, og har fokus på utvikling og kunnskap. Denne uken har derfor Nils Arne og Jonas deltatt på geoteknikk kurs i Trondheim i regi av NTNU.