Aktuelt

 • Cautus Geo er stolt leverandør

  Cautus Geo har levert forskjellig utstyr som NVE bruker i sin overvåkning av ustabile fjellparti. NVE har på sin hjemmeside laget tre filmer som viser litt av overvåkningen, og utstyr vi har levert – se link for mer informasjon: https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/  

 • total stasjon måler deformasjoner på byggeplass

  Follobanen – Cautus Geo deltar i Norges største samferdselsprosjekt

  Jernbaneverket er nå godt i gang med bygging av Follobanen. Formålet med utbyggingen er å oppnå større kapasitet og kortere reisetid på togtransport mellom Oslo S og Ski. Prosjektet omfatter bygging av 20 km tunell og store utbedringer av jernbanenettet inn mot Oslo S. Cautus Geo har på oppdrag fra den italienske entreprenøren Condotte S.p.A… Les mer »

 • Nordnesfjellet tiner

  Nordnesfjellet tiner og Cautus Geo leverer en rekke instrumenter for å følge utviklingen
  Les mer om «Når fjellene tiner»:

 • Cautus Geo bistår under utbedring av Rv.13 ved Ullensvang

  Statens vegvesen utvider nå deler av veistrekningen mellom Odda og Kinsarvik i Hardanger. På oppdrag fra Contexo AS har Cautus Geo etablert ulike målesystem for kontinuerlig og automatisk overvåking av bevegelser i fjell og steinblokker nærliggende eksisterende vei. Monitoreringen omfatter 10 strekkstag for overvåkning av bevegelser mellom større steinblokker, en totalstasjon med 15 monitoreringsprismer montert… Les mer »

 • Overvåkning av poretrykk i Sogndal

  I 1958 stod den særegne Loftesnesbrui i Sogndal ferdig og har siden vært en svært viktig forbindelse på Rv.5. Nå bygger Statens vegvesen ny bro tett inntil den gamle broen, og grunnarbeidene er godt i gang. På oppdrag fra K.A Aurstad AS har Cautus Geo nylig levert et system for automatisk overvåkning av poretrykk, i… Les mer »

 • Geoteknikk kurs i Trondheim

  Vi jobber for å holde oss oppdatert innen vårt felt, og har fokus på utvikling og kunnskap. Denne uken har derfor Nils Arne og Jonas deltatt på geoteknikk kurs i Trondheim i regi av NTNU.

 • NIFS avslutning

  NIFS (Naturfare, infrastruktur, flom og skred) – prosjektet er et felles satsningsområdet mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen. Cautus Geo har deltatt med i delprosjekt 4, overvåking og varsling, med systemer som overvåking av fangnett, snøsig, ulike kamerasystemer og snø og klimamålinger. Prosjektet ble avsluttet med brask og bram på Oslo Kino,… Les mer »

 • Sertifiseringskurs

  I går hadde vi besøk fra Granlund Kompetanse som holdt kurs for oss i «Anleggspersonell langs og på vei», så nå er vi sertifisert for nye 3 år.

 • Spennende monitoreringsprosjekt i Mosjøen

  Cautus Geo er for tiden involvert i et spennende monitoreringsprosjekt i forbindelse med utbyggingen av havneområdet i Mosjøen. På oppdrag fra NCC startet vi i forrige uke installasjonen i felt. Prosjektet vil vare over flere år, og omfatter monitorering av poretrykk, deformasjon og rystelser på bygninger og utsatte konstruksjoner under byggearbeidene. Første fase av utbyggingen… Les mer »

 • Measurand distributørmøte 2016

  Årets distributørmøte ble avholdt i vakre omgivelser på Cuba. Measurand hadde samlet distributører fra hele verden og vi hadde 4 dager med gode faglige diskusjoner og erfaringsutveksling. Measurand har hatt en god vekst de siste årene og produksjonen har nå passert 130 000 meter med SAA. Det største markedet er USA og Canada, men vi… Les mer »