Aktuelt

År: 2018

Skredvarslingsanlegg på Fv 37 Tinnsjøveien

20. oktober 2018
Cautus Geo holder i disse dager på med etablering av nytt geofonsystem i bratt terreng langs Fv 37 Tinnsjøveien i Telemark. Systemet er trådløst og bygd for raskt å detektere snøskred slik at trafikklys og bommer stenger fylkesveien umiddelbart. Anlegget skal være operativt fra midten av november.
Les mer

ISSW i Innsbruck

10. oktober 2018
Cautus Geo deltar denne uken på ISSW i Innsbruck. Her viser vi fram ny og spennende teknologi for overvåking og varsling av snø og snøskred til resten av verden.
Les mer
Gámanjunni GNSS

Kåfjord kommune og Gámanjunni

7. juni 2018
Cautus Geo har levert GNSS nettverket som NVE bruker til å overvåke det særdeles rasutsatte området Gámanjunni i Kåfjord i Nord-Troms.
Les mer