Får nye eiere på laget

Får Equip på laget
Gründerne Lars Krangnes, Vegard Svendgård og Atle Gerhardsen .

Cautus Geo har som mål å bygge et internasjonalt teknologiselskap. Inn som ny partner på eiersiden kommer private equity-fondet Equip.

Cautus Geo overvåker naturfarer, miljø og klima, bygg og anlegg, samferdsel og konstruksjoner. Det startet for 12 år siden med overvåking av rasutsatte fjellpartier som Åkneset og Mannen. Selskapet har en sterk posisjon i Norge. Bak ligger en kombinasjon av fagkunnskap og egenutviklet, unik teknologi. Det skal bane vei for vekst også utenfor landets grenser.

– Vi skal fortsatt ha full gass i Norge, men den sterkeste veksten kommer utenfor landets grenser, sier Gerhardsen.

Tar nytt steg

– Vi har bygd Cautus Geo stein for stein. Selskapet er lønnsomt og solid. Nå skal vi gå internasjonalt. Vi skal vokse på egen kjøl og gjennom oppkjøp. Da trenger vi vekstkapital, profesjonelle eiere og kompetanse vi ikke har selv. Derfor kommer Equip inn som ny partner, sier Atle Gerhardsen og Lars Krangnes.

De to stiftet Cautus Geo sommeren 2009. Det har gitt 12 år med nærmest uavbrutt vekst og lønnsomhet.

– Vi kan fint fortsette som nå, men vi har ambisjoner om å vokse betydelig også utenfor landets grenser, sier Gerhardsen.

Ledende i Europa

– Cautus Geo skal bli ledende i Europa, men det skal ikke begrense oss. Vi ser også på markeder og sterke selskaper utenfor Europa, sier Gerhardsen.

Han og Krangnes varsler vekst.

– Samtidig skal vi fortsatt satse tungt på forskning og utvikling. Det ligger i vår identitet. Vi har alltid tatt fram ny og egenutviklet teknologi. Det skal vi fortsette med, sier Krangnes.

Listen over nyutviklinger fra Cautus Geo er lang. Utviklingen av dataforvaltningssystemet Cautus Web startet allerede i 2009.

– Cautus Web er ryggraden i tjenestene vi tilbyr. Utvikling av programvare og ny teknologi er helt sentralt for oss, sier Krangnes.

Egne løsninger

Cautus Web er unikt. Der styres og samles data fra automatisk overvåkning som i sanntid omgjøres til forståelig informasjon med automatisk varsling.

I 2013 lanserte Cautus Geo egen snøskredradar. Egen poretrykksmåler og sensor kom i 2014. Da kom også dataloggeren CL1, så kom oppstarten av vannmålesystem for pesticider, ny snøskredradar, nye dataloggere og videreutviklinger av Cautus Web.

– Vår egenutviklede teknologi og våre løsninger har potensial for verdensmarkedet. Det som fungerer godt i Norge, tror vi fungerer godt også andre steder, sier Krangnes.

Bedre samfunn

Private Equity-fondet Equip tar en sterk posisjon på eiersiden for å løfte Cautus Geo.

Equip ble stiftet i 2018 og forvalter 1,9 milliarder kroner som skal investeres i selskaper med potensial for lønnsom vekst og utvikling.

– Vår visjon er å bygge bedre selskaper som bidrar til et bedre samfunn. Utgangspunktet for Cautus Geo er fantastisk. Selskapet har høykompetente ansatte. De brenner for faget og kundene med løsninger som gir økt sikkerhet og lavere klimautslipp. Når løsningene i tillegg reduserer tid og kostnader, har vi et solid utgangspunkt, sier partner Torkild Hebbert Haukaas i Equip.

– Vi har snakket sammen siden mars i år. Nå skal vi sammen utvikle en internasjonal satsing med base i Norge, sier Gerhardsen.

Ny utvikling

For Gerhardsen og Krangnes er partnerskapet med Equip Capital AS et naturlig neste steg. I oppstartsåret inviterte de Vegard Svendgård inn på eiersiden. Alle tre fortsetter i selskapet og som eiere, men nå sammen med en sterk partner.

– Vi skal fortsatt satse tungt i Norge, men også tungt internasjonalt. Vår teknologi og løsninger skal ut i til nye markeder utenfor Norge, Sverige og Island, sier Gerhardsen.

– Vi skal lykkes med en sterk og lønnsom vekst med stort potensial i Norge og internasjonalt. Vi skal fortsatt satse tungt på å utvikle ny kompetanse og innovasjon. Det inngår i planen vi har lagt sammen med gründerne, sier Haukaas.