Video

Mange sensortyper og instrumenter er implementert i Cautus Web og andre av våre løsninger. Her følger animasjonsvideoer som illustrerer aktuelle "caser".