Våre tjenester

Cautus Geo har over flere år bygd opp et bredt fagmiljø rundt automatisk overvåking av geofarer, konstruksjoner, vann, klima og miljø. I de aller fleste tjenester vi leverer kombinerer vi ulik fagkompetanse og teknologi, noe som gjør at vi kan levere gode løsninger til store og krevende prosjekter.

Cautus Web har vært, og er, en veldig viktig del av mange av våre prosjekter. Vi har i over 7 år utviklet et system som i dag brukes i en rekke ulike prosjekter. Med vår egenutviklede plattform har vi mulighet til å tilpasse nye målesystemer og sensorløsninger etter kunden og sluttbrukeren sine ønsker.

Vi har stor tro på at et godt fagmiljø, kontinuerlig forbedring av løsninger, gode leverandører og utvikling av egne smarte løsninger gjør oss til et unikt og spennende firma – og en god samarbeidspartner for deg.

Les mer om våre fagområder og tjenester her:

Automatisk overvåking og varsling

Temperatur
Nedbør
Vind
Poretrykk
Snøsmelting
Grunnvann
Vannhastighet
Byggeaktivitet
Trafikk
++

Bevegelse/deformasjon
Temperaturendring
Rystelser
Trykk/belastning
Nedbryting
Volumendringer
Tilt
Setninger
Lekkasje
++

Hva skjer
Hva vil skje
Hvorfor
Når
Status/»helsetilstand»
Varsle før noe skjer
Varsle etter noe skjer
++

Vår virksomhet dekker alle faser av overvåkningsprosjekter; fra tidlige målinger og analyser til drift av komplette, automatiske overvåkningsystemer.

 

Vi deler denne prosessen i 3 faser:

Målinger

Analyse

Instrumentering

Overvåking

Vedlikehold

Rapportering

Varsling