Drift og varsling

Varsling og drift – vedlikehold gjennom hele prosjektet | Cautus Geo

Vedlikehold gjennom hele prosjektet

Når alle systemer er etablert, går normalt prosjektet over i en drift og vedlikeholdsfase. Cautus Geo vil sørge for at alle målesystemer i felt fungerer som de skal, og at data fra de ulike systemene er så gode som mulig.

Vår webløsning Cautus Web er ikke bare et datapresentasjonsverktøy, men også et varslingssystem for å gi beskjed dersom noe skulle skje. På denne måten kan vårt dyktige feltstab svare raskt med korrigerende tiltak.