Konstruksjoner

Målesystemer for konstruksjoner

Strukturelle overvåkingssystemer for konstruksjoner

Fysiske belastninger og klimatiske forhold kan i stor grad påvirke både kvaliteten og styrken til konstruksjoner under bygging og i løpet av dens levetid. Cautus Geo kan levere strukturelle overvåkingssystemer som kontinuerlig samler inn informasjon om helsetilstand, samt å advare mot eventuelle endringer som kan sette strukturen i fare. Våre systemer brukes i stor grad til å se på variasjoner over lange tidsperioder, gjennom ulike årstider og ulik ytre belastninger.

Strukturelle monitoreringsløsninger kan bestå av en rekke forskjellige sensortyper der ulike instrumenter kan skreddersys og tilpasses hvert enkelt måleobjekt. Aktuelle sensortyper inkluderer ofte helningsmålere, inklinometeret, strekklapper, setningsmålere, ulike sprekk og belastningsmålere, lastceller, poretrykksmålere, 3d deformasjon, klima og miljø med mer. Kontinuerlig overvåkning og analyse av både årsaksfaktorer og fysiske endringer på konstruksjonen vil gi verdifull informasjon om helsetilstanden til konstruksjonen og grunnlag for videre vedlikehold og drift.

Eksempler på strukturelle overvåkingssystemer

Noen av de ulike typer konstruksjoner vi jobber med er:

  • Bygg
  • Broer
  • Dammer
  • Støttevegger
  • Tunneler
Få råd og tilbud

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon for å få råd og gratis tilbud:

Kontakt oss

strukturelle overvåkingssystemer-konstruksjoner-bro

konstruksjoner-ødelagt-vei

konstruksjoner-dam

Andre bruksområder

Målesystemer for byggeprosjekter

Bygg og anlegg

application-area-hydro

Kraft og energi

application-area-enviro-climate

Miljø, klima og vann

application-area-mountains

Naturfare

application-area-ocean

Offshore

application-area-roads

Samferdsel

application-area-snowavalanche

Snø og snøskred