Cautus Geo tidslinje

2020
jul 2020

Lanserer nye dataloggere

Cautus Geo lanserer tre nye dataloggere. De bygger på CL1-loggeren fra 2014. En av de nye er en smart økonomimodell. Den  drives av internbatteri og er utviklet som skreddersøm for bygg- og anleggsbransjen.

jun 2020

ISO-sertifisering

ISO-sertifisering

Cautus Geo sertifiseres for kvalitet og ytremiljø med ISO 9001 og ISO-14001. Sertifiseringen omfatter forskning og utvikling, rådgiving, tjenester og salg av utstyr innenfor miljø og geofagene.

mai 2020

Overvåker Torvbyen

Overvåker Torvbyen

Cautus Geo har montert prismer titalls meter oppe i kirkespiret på domkirken som del av overvåkning av Torvbyen i Fredrikstad. 19 sensorer (krakkmetere, strekkmålere) er montert inne i kjøpesenteret og 22 prismer som gir 3D-formasjon med totalstasjon er montert ute.

mar 2020

Drift fra hjemmekontorer

Atle Gerhardsen

Cautus Geo AS følger myndighetenes råd for å bekjempe Covid-19. Drift skjer fra hjemmekontorer. Målet er å unngå smittespredning.

feb 2020

Radar stengte riksveien før raset i Lom

Radar stengte riksveien før raset i Lom

I 2014 satte vi opp landets første automatiske radarbaserte system for snøskreddeteksjon med automatisk varsling og stenging av vei Norge. Tidlig om morgenen tirsdag 25. februar gikk et stort snøskred over riksvei 51 i Lom. Systemet fungerte som det skulle. Trafikken ble stoppet med rød lys før snømassene feide over riksveien og også knuste radaren som varslet skredet.

2019
des 2019

Nye lokaler

Nye lokaler

Cautus Geo flytter inn i nye, større og moderne lokaler i Arnstein Arnebergsvei 28 på Lysaker 1. desember. Selskapet er i vekst og har behov for større plass.

aug 2019

Jubileum

Cautus Geo 10 år

1. august 2019: Cautus Geo fyller 10 år.

Cautus Geo er blitt et av Europas ledende firma innen automatisk monitorering av geofarer, konstruksjoner, klima og miljø. Selskapet har vokst fra å være et firma med fokus på geotekniske målesystem til å dekke ulike fagområder som geoteknikk, geologi, geodesi, miljøfag, vann, snø, IT, elektronikk og programvareutvikling.

Cautus Geo har satset stort på forskning og utvikling, hatt en nysgjerrighet for ny teknologi, nye målemetoder og tilgrensende forretningsområder.

Cautus Geo er av de aller mest solide virksomhetene med AAA-rating hos Bisnode/D&B.

jun 2019

Laks og tunell i Bjørvika

Laks og tunell i Bjørvika

Cautus Geo overvåker trykk og vannkvalitet under utbygging av Museumsutstikkeren. Utbygger vil ha kontroll på trykkbelastningen for Operatunellen og sikre levekårene for laks og sjøørret.

 

 

apr 2019

Oppdrag på Bane NOR-prosjekter

Oppdrag på Bane NOR-prosjekter

Cautus Geo får oppdrag på flere av Bane NORs prosjekter. Oppdragene innebærer blant annet poretrykk- og deformasjonsovervåking på Follobanen, Vestfoldbanen, Eidsvoll sør og Moss.

jan 2019

Investerer i bakkebasert InSAR

Investerer i bakkebasert InSAR / Cautus Geo 2019

Cautus Geo investerer i bakkebasert InSAR (radarmåling fra satellitt) for overvåking av Stavbrekkfonna. Med målesystemer som laserskanner, bakkebasert InSAR, multibeam, totalstasjoner, GNSS-utstyr og flere droner for fotogrammetri, tilbyr Cautus Geo noe av det råeste utstyret som er tilgjengelig for kartlegging av naturfarer og konstruksjoner.

2018
jun 2018

Verdens lengste automatiske deformasjonskabel

Gilhus Drammen / Cautus Geo 2018

I Gilhusbukta utenfor Drammen etableres nytt land. Området er viktig for fugl og fisk. En dreneringsmetode skal gi rask utnyttelse. Utfyllingen er nøye kontrollert. Cautus Geo har installert det som trolig er verdens lengste automatiske deformasjonskabel på hele 330 meter med måling hver meter.  SAAF system på en samlet lengde på nesten en kilometer overvåker setning.

jun 2018

“Fast Track to Innovation”

Cautus Geo rykker vi opp i «Champions League» innen innovasjon og utvikling, sier Innovasjon Norge om tildeling av EU-midler fra EUs Horisont 2020.  Cautus Geo er et av to firma i Norge som vi får godkjent sin «Fast Track to Innovation» søknad. EU gir med det støtte til utviklingen av en ny type vannsensor som måler pesticider i sanntid.

mai 2018

Overvåkning av kulturminner

Overvåkning av kulturminner i Norge / Cautus Geo 2018

Cautus Geo blir tildelt rammekontrakt for overvåking av kulturminner i Norge de neste årene. Med prosjektet blir selskapet  involvert i spennende og nye typer overvåking av for eksempel ulike kulturlag langt under dagens bakkenivå.

feb 2018

Første snøskredsovervåkning med geofon

Tinnsjøen / Cautus Geo 2018

Cautus Geo vinner sitt første snøskredovervåkingsprosjekt med geofon ved Rv37 ved Tinnsjøen i Telemark. Systemet er trådløst. Det skal raskt detektere snøskred og stenge Tinnsjøveien med trafikklys og bommer.

jan 2018

Verdens nordligste

Verdens nordligste / Cautus Geo 2018

Vi etablerer et av verdens nordligste automatiske overvåkingssystem med totalstasjon på Ny-Ålesund på Svalbard. Systemet brukes til å måle stabiliteten på VLBI-antenne til Statens Kartverk.

2017
nov 2017

Gaselle igjen

Gaselle 2017 / Cautus Geo

Cautus Geo blir på ny kåret som Gaselle. Første gang var i 2013. Bak kåringen står Dagens Næringsliv. Kriteriene er blant andre å ha en årlig vekst i omsetning, til minst en dobling på fire år, med positivt driftsresultat.

sep 2017

Økt distribusjon utover Norge

Vi leverer et stort antall SAAF (målesystemer for deformasjoner langs målekabel) fra Measurand og er en av de største distributørene av systemet «world wide».

jun 2017

Utvider kartleggingstjenestene

Vi styrker oss. Det gjør at vi nå både kan gjøre kartlegging og deformasjonsanalyse ved bruk av multibeam, laserskanner og fotogrammetri fra drone.

apr 2017

Overvåkningsprosjekt Rv13

Joberget / Cautus Geo 2017

Deler av anleggsområdet i forbindelse med utbygging av ny Rv13, Jobergtunellen, glir ut i Granvinsvatnet. Cautus Geo blir engasjert til å overvåke grunnforhold og stabilitet etter utglidingen og gjenoppbyggingen av veien.

2016
okt 2016

Oppstart vårt største F&U-prosjekt

Vi starter opp vårt største F&U prosjekt. Navnet på prosjektet er “Continuous pesticide sensing in the environment”, forkortet CoPs. Prosjektet er støttet av EU og Forskningsrådet. Målet er å utvikle et system for automatisk og løpende måling av en rekke ulike pesticider (kjemiske midler) med rapportering i sanntid.

sep 2016

Nytt kontor i Telemark

Cautus Geo etablerer enda ett lokalkontor. Denne gang i Kviteseid Telemark.

jun 2016

Oppstart på Follobanen

Follobanen / Cautus Geo 2016

Condotte er hovedentreprenør. Senere overtok Bane NOR som oppdragsgiver for Cautus Geo på innføring Oslo S. Prosjektet utvikler seg til å bli stort. Etter hvert inneholder det overvåking av grunnforhold, konstruksjoner under oppføring, eksisterende bygg og jernbane.

mai 2016

Oppstart utbedring av Rv13

Rv13 / Cautus Geo 2016

Oppstart utbedring av Rv13 ved Deildo i Ullensvang, på trekningen mellom Odda og Kinsarvik i Hardanger. Vi etablerer ulike systemer for overvåking av fjellpartier. Det blir ganske omfattende, blant annet med strekkstag, totalstasjon, brehullsensorer og Cautus Web.

2015
sep 2015

Arbeid på Veslemannen

Arbeid på Veslemannen

En del av fjellet Mannen begynner å bevege på seg. Området får navnet Veslemannen. Cautus Geo bidrar med måleutstyr for kartlegging og overvåking av også denne delen av fjellpartiet.

sep 2015

Kontor i Drammen

Etablerer enda ett avdelingskontor. Denne gang i Drammen.

jul 2015

Prosjekter Bispevikaområdet

Cautus Geo vinner stadig flere grunnovervåkningsprosjekter i Bispevikaområdet.

2014
nov 2014

E134 prosjektet i Telemark

Oppstart av E134 prosjektet i Telemark. Cautus Geo bidrar med mye overvåking av grunnforhold.

okt 2014

Starter med miljøovervåking

Robuste målebøyer / Cautus Geo 2014

Vi starter med miljøovervåking og tilbyr et bredt spekter av miljøsensorer og robuste målebøyer egnet for Nordiske forhold. I oktober får Cautus Geo i oppdrag å miljøovervåke Kadettangen. Oppdraget innebærer også automatiske setningsmålinger.

aug 2014

Avdelingskontor på Voss

Cautus Geo starter avdelingskontor på Voss. Det gjør at vi styrker vår tilstedeværelse på Vestlandet.

jun 2014

Første automatiske snøskredradar i Norge

Snøskredovervåkingsprosjekt / Cautus Geo

Vi starter opp to prosjekt med overvåking av snøskred ved bruk av vår snøskredradar. Systemene etableres i Lom i Gudbrandsdalen og på Utladøla i Sogn. Begge prosjektene inkluderer automatisk stenging av vei.  Disse prosjektene er de første automatiske snøskredovervåkingsprosjektene i Norge ved bruk av radar.

mai 2014

Utvikler vår egen poretrykksensor

Vi utvikler vår egen poretrykksensor spesielt egnet for nordiske forhold. Denne sensoren blir de neste årene mye brukt i en rekke ulike prosjekt i Norge.

2013
okt 2013

Utviklingen av CL1 datalogger

Vi starter utviklingen av vår CL1 datalogger. Den skal vise seg å bli brukt i veldig mange av Cautus Geo sine prosjekter de neste årene.

jul 2013

Utbygging av Bjørvikaområdet

I 2013 starter en storstilt utbygging av Bjørvikaområdet. Cautus Geo er med på det første prosjektet i midten av 2013. Det er starten på en rekke år med overvåking av grunnforhold og konstruksjoner i området.

mai 2013

Bakkebasert InSAR

InSAR / Cautus Geo 2013

Våren 2013 er det mange ras på veiene på Vestlandet. Vi engasjeres i flere overvåkinger med bakkebasert InSAR (radarmålinger fra satellitter). I november 2013 starter vi opp periodiske målekampanjer med bakkebasert InSAR langs E18 ved Try i Søgne.

 

apr 2013

Gasellebedrift

Gaselle 2013 / Cautus Geo

Vi blir kåret til Gasellebedrift. Bak kåringen står Dagens Næringsliv og Bisnode. Kriteriene er blant andre å ha en årlig vekst i omsetning, til minst en dobling på fire år, med positivt driftsresultat.

apr 2013

Ulvintunnelen starter opp

Ulvintunnelen / Cautus Geo 2013

Ulvintunnelen er en del av et stort fellesprosjekt mellom Jernbaneverket og Statens vegvesen. Vi overvåker tøyning, temperatur og vanntrykk i den nesten fire kilometer lange jernbanetunnelen.

mar 2013

Vår første snøskredradar

Snøskredradar for skredovervåking

Starter utvikling av vår første snøskredradar. De første testene gjennomføres på senvinteren 2013.

2012
nov 2012

Inn i nye lokaler

Inn i nye lokaler

Vi flytter inn nye lokaler i Sinsenveien 53 på Løren. Vi får hensiktsmessige lokaler med større plass.

jul 2012

Overvåkingsprosjekt

Vi starter opp et av våre største overvåkingsprosjekt av grunnvann langs den nye Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn.  Prosjektet inkluderer automatisk overvåking av grunnvannstand med data på web i nær sanntid visualisert på Cautus Web.

jun 2012

Prosjekter i Sverige

Bålforsen / Cautus Geo 2012

Vi vinner våre første prosjekter i Sverige og instrumenterer flere dammer både i Nord- og Sør-Sverige. Prosjektene er for noen av Sverigest største dameiere. De omfatter overvåking av deformasjon med både strekkstag og totalstasjon, vannivå og måling av klima og temperaturendringer i konstruksjonen.

2011
des 2011

Første instrumentering ved bruk av SAAF-systemet

Bygg og anlegg / Cautus Geo 2011

I Trondheim bygges Strindheimstunellen og på Bakklandet skal prosjektet starte tunnelen i et område med leire og lite fjell. SAAF-systemet blir brukt for å overvåke deformasjon i fjellet over påhugget.

jul 2011

Lanserer T4D Web

Vi laserer T4D Web som er Trimbles web-baserte monitoreringsprogramvare. Amerikanske Trimble er verdens største leverandør av kart og oppmålingsutstyr som GPS og totalstasjoner. T4D Web blir brukt verden over av Trimble sine kunder.

apr 2011

Distributør av nytt overvåkingssystem

Cautus Geo blir distributør av et nytt overvåkingssystem fra Measurand i Canada. Systemet skal vise seg å bli veldig mye brukt verden over og ikke minst i Norge.

jan 2011

Nytt kontor

Vi flytter til nye kontorer i Nydalen, Oslo.

2010
jun 2010

Avtale med Trimble

Avtale med Trimble / Cautus Geo 2010

Inngår avtale med programvareselskapet og en av verdens ledende produsenter av posisjoneringsutstyr, amerikanskeide Trimble, som er store på Saas (skytjenester for bruk innen områder som samferdsel, overvåkning, GNSS og landbruk). Avtalen gir kommersialisering av Cautus Web.

mai 2010

Cautus Web på Vestlandet

Cautus Web blir tatt i bruk hos Åknes-Tafjord IKS som er ansvarlig for å overvåke de største og mest utsatte fjellskredpartiene på Vestlandet.

2009
nov 2009

Trimble på Åkneset

Oppgraderer totalstasjonsløsningen med en ny Trimble 58 long range på Åkneset. Vi administrerer da det største GNSS-nettverket (teknologi som bruker satelitter) for deformasjonsovervåking i Nord-Europa.

nov 2009

Munin

Utvikler dataforvaltningsprogrammet Munin. Det er starten på det som senere blir Cautus Web, et modulbasert system som gir brukeren riktig informasjon i sanntid fra ulike sensorer og instrumenter.

okt 2009

Laser på Mannen

Laser på Mannen

Cautus Geo etablerer et laserovervåkingssystem på fjellet Mannen i Rauma kommune. Tre lasere ble satt opp og var operative før 1. november. Senere skulle Mannen bli et av de mer omfattende og komplekse prosjektene for selskapet.

sep 2009

GNSS instrumentering av Nordnesfjellet

Nordnesfjellet / Cautus Geo 2009

Et omfattende prosjekt som blir et av de aller største GNSS-nettene for naturfareovervåking i verden. Cautus Geo installerer 18 GNSS-enheter på Nordnesfjellet i Kåfjord. Fjellet er ett av fire i Norge som er under kontinuerlig overvåking, mest kjent er Åkneset og Mannen.

sep 2009

Overvåking av Åkneset

Cautus Geo tar over ansvaret for instrumentering og overvåkingen av Åkneset. Oppdraget og systemet er bredt omtalt i det anerkjente fagtidsskriftet for geodesi, American Surveyor.

 

 

aug 2009

Oppstart av Cautus Geo AS

Lars og Atle / Oppstart Cautus Geo i 2009

Lars Krangnes (til venstre) og Atle Gerhardsen bestemmer seg for å prøve lykken på egen hånd. De starter Cautus Geo AS. Selskapet etableres 1. august 2009.