Kraft og energi

Målesystemer for kraft og energi

Kraft og energi utgjør et forretningsområde hvor vi tilbyr et bredt spekter av ulike sensorer og målesystemer. Mange konstruksjoner innen kraft og energi er utsatt for store belastninger, og økt kostnadseffektivitet og trygghet vil kunne oppnås gjennom kontinuerlig overvåkning av helsetilstanden til konstruksjonen gjennom ulike årstider og ytre påvirkninger.

Med et større antall eldre kraftanlegg i Norge og utlandet, vil det fremover være et økende behov for instrumentering av blant annet damanlegg.

Cautus Geo tilbyr et bredt spekter av sensorer og løsninger innen blant annet monitorering av vannstand, sprekker, deformasjon, poretrykk og vannkvalitet. Vi har også ulike løsninger for langvarig kartlegging og dokumentasjon av endringer på landområder og konstruksjoner.

Eksempler på løsninger for kraft og energi

Noen av de områdene innen kraft og energi vi tilbyr løsninger for er:

  • Dammer og damsikkerhet
  • Vindmølleparker
  • Gruver og bergverksindustri
  • Plattformer/Offshoreinnstallasjoner
  • Rørgater
  • Tekniske installasjoner
Få råd og tilbud

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon for å få råd og gratis tilbud:

Kontakt oss

kraft-og-energi-damsikkerhet kraft-og-energi-instrumentering-demninger kraft-og-energi-overvåking-damanlegg

Andre bruksområder

Målesystemer for byggeprosjekter

Bygg og anlegg

application-area-old-structures

Konstruksjoner

application-area-enviro-climate

Miljø, klima og vann

application-area-mountains

Naturfare

application-area-ocean

Offshore

application-area-roads

Samferdsel

application-area-snowavalanche

Snø og snøskred