Aktuelt

Cautus Geo bistår under utbedring av Rv.13 ved Ullensvang

20. juni 2016
Statens vegvesen utvider nå deler av veistrekningen mellom Odda og Kinsarvik i Hardanger. På oppdrag fra Contexo AS har Cautus Geo etablert ulike målesystem for kontinuerlig og automatisk overvåking av bevegelser i fjell og steinblokker nærliggende eksisterende vei.
Les mer

Overvåkning av poretrykk i Sogndal

3. juni 2016
I 1958 stod den særegne Loftesnesbrui i Sogndal ferdig og har siden vært en svært viktig forbindelse på Rv.5. Nå bygger Statens vegvesen ny bro tett inntil den gamle broen, og grunnarbeidene er godt i gang.
Les mer

Geoteknikk kurs i Trondheim

13. mai 2016
Vi jobber for å holde oss oppdatert innen vårt felt, og har fokus på utvikling og kunnskap. Denne uken har derfor Nils Arne og Jonas deltatt på geoteknikk kurs i Trondheim i regi av NTNU.
Les mer

NIFS avslutning

18. april 2016
NIFS (Naturfare, infrastruktur, flom og skred) - prosjektet er et felles satsningsområdet mellom Jernbaneverket, Norges vassdrags- og energidirektorat og Statens vegvesen.
Les mer

Sertifiseringskurs

30. mars 2016
I går hadde vi besøk fra Granlund Kompetanse som holdt kurs for oss i "Anleggspersonell langs og på vei", så nå er vi sertifisert for nye 3 år.
Les mer