Aktuelt

 • Cautus Geo Gasellebedrift i 2013

    Cautus Geo ble i 2013 kåret til Gassellebedrift Gaselle (bedrift) er en kåring gjort av avisen Dagens Næringsliv for norske bedrifter med ryddig økonomi og jevn omsetningsøkning over flere år.

 • Fjellsprengningsdagen 2013

  Cautus Geo deltok som utstiller under Fjellsprengningsdagen, Bergmekanikkdagen og Geoteknikkdagen, arrangert i november 2013.

 • Grundläggningsdagen 2013, Stockholm

  Cautus Geo representert med utstilling på Grundläggningsdagen 2013 i Stockholm.
  Over 700 fagpersoner deltok på konferansen som ble avholdt 7. mars på Stockholmmässan.
  Interessante foredrag og bra trøkk på utstillingen.

 • Deformasjonsovervåking i grunnen

  For oppdragsgiver Østfold Energi har vi nylig installert SAAF deformasjonsmålere i vertikale borehull for kontinuerlig fjernavlesing. Det bores energibrønner for energisentralen til Nytt sykehus i Østfold på Kalnes, og formålet er å overvåke stabilteten i grunnen mens dette arbeidet pågår. Grunnen består av mye leire, og målerne er boret ned til fjell for fast referanse. Løvlien Georåd… Les mer »

 • Poretrykksovervåking langs Mjøsa

  For oppdragsgiver Veidekke Hochtief har vi nylig automatisert poretrykksmålere for kontinuerlig fjernavlesing. Formålet er å overvåke stabiliteten og poretrykket ved oppfylling langs Mjøsa i forbindelse med Fellesprosjektet E6-Dovrebanen.

 • Cautus Geo AS i nye lokaler

  Osloavdelingen til Cautus Geo AS har nylig flyttet til nye lokaler i Sinsenveien 53D.
  Lyse trivelige lokaler med utsikt over byen i 3 retninger, og ikke minste bedre plass til folk og utstyr.

 • Installering av SAAF på Tveiten Trafo, Tønsberg

  Installasjon av SAAF deformasjonskabel, brukt som automatisk slangesetningsmåler i bakken. SAAF har målepunkter for hver 0,5 meter. Dataene blir oversendt Cautus Web for kontinuerlig overvåking og fjernavlesing 24/7.

 • Grunnvannsovervåkingen på Vestfoldbanen er satt i drift !

  Cautus Geo har installert 30 målestasjoner og sensorer i brønner og tjern på den nye Vestfoldbanen mellom Larvik og Porsgrunn. Dette for å levere automatisk overvåking av overflate- og grunnvann i anleggsperioden som strekker seg fra 2012 til 2018. Målestasjonene sender dataene automatisk til Jernbaneverket for avlesing og varsling via web.

 • Nye prosjekter

  Mange spennende prosjekter skal i gang høsten 2012. Overvåking av grunnvann, vannstand, betongdammer, stabilitet i leire, fangnett, samt overvåking med 4D kamera. Mere info kommer!