Om oss

Cautus Geo AS er et uavhengig selskap med hovedfokus på utvikling, etablering og drift av ulike målesystemer. Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.

Cautus kommer fra latin og betyr: å gjøre ting sikkert/trygt (personer og eiendom)

Cautus Geo ble etablert i 2009 og vi har i dag en bred faglig gruppe hvor de fleste innehar en master eller siv.ing grad med kompetanse innen ulike måle- og sensorteknologier, kart og oppmåling, geologi, geoteknikk, geografisk it og programvareutvikling.

Hovedkontoret ligger på Lysaker. I tillegg har vi kontorer i Lier, på Voss, i Bergen og Tromsø. Arbeidsområdene til selskapet er i all hovedsak kartlegging, instrumentering, drift og dataforvaltning av varslingssystemer for stabilitet av fjell, løsmasser, konstruksjoner, samt overvåkning av vann- og landområder.

Cautus Geo bruker store ressurser på å utvikle nøyaktige, robuste og driftssikre løsninger med ulik teknologi for å dekke alle aspekter i et overvåkingsprosjekt. Vi samarbeider derfor med ledende aktører innen ulike teknologier verden rundt, for å kunne tilby gode løsninger for både små og omfattende prosjekter.