Produkter

I alle våre prosjekter ønsker vi å levere systemer og løsninger basert på den beste teknologien som er tilgjengelig. Vi leverer et stort utvalg av sensorer og målesystemer. Vi har flere produkter for geo- og miljøovervåkning:

 • Cautus Laser

  Robust og nøyaktig lasersystem utviklet av Cautus Geo for avstandsmålinger opp mot 500 m.

 • Cautus Logger CL1 for fjernavlesing og overvåking
  Cautus Logger CL1

  Fleksibel og robust, men enkel og kostnadseffektiv datalogger for bruk i geomonitorering.

 • Trimble mottaker for GNSS målinger
  GNSS (GPS/GLONASS)

  GPS og GLONASS satellittmålinger for kontinuerlig måling av 3D deformasjon (4D).

 • Laserskanning

  Robust og nøyaktig lasersystem utviklet av Cautus Geo for kartlegging og deformasjonsanalyser.

 • 3D-modellering
  Modellering i 3D

  3D-modellering og analyse av områder hvor geofarer eller uttak av løsmasser og fast fjell er aktuelt.

 • poretrykksmåling
  Poretrykksmåling

  Poretrykksmålere spesielt designet for bruk under utfordrende nordiske klima- og grunnforhold.

 • Totalstasjon for deformasjonsovervåkning
  Totalstasjon

  Automatiserte kikkertløsninger med høy presisjon for måling av deformasjoner på avstander opp mot 2000m.