Nyheter

 • Øker sikkerheten på Bergensbanen

  I tunellen ved Myrdal stasjon har Cautus Geo installert målesensorer. Der sjekkes passerende tog for skader, slitasje og vekt. I tillegg måles varmgang i hjullager og bremser. Hensikten er todelt. Driftssikkerheten skal økes. I tillegg er systemet satt opp for å redusere skogbrannfare. – Sammen med Bane NOR har vi montert avansert måleutstyr på en av… Les mer »

 • Årets Asker-seiler 2018

  Cautus Geo er stolt sponsor og gratuler Anders Hjorthøy med utnevnelsen som Årets Asker-seiler 2018! Vi ønsker lykke til og god seilas for 2019 sesongen     https://www.seilmagasinet.no/innhold/?article_id=51859

 • Her går Stavbrekka-skredet

  Torsdag morgen gikk årets siste store glideskred på Stavbrekka. Det andre av årets glideskred er fanget opp av Statens vegvesens kameraer. Skredet kom ikke overraskende. – Radarsystemet fra Cautus Geo viste at skredet var i emning. Det så ut til å bli et skred 24. eller 25. april og i dag tidlig ble det fanget opp av… Les mer »

 • Radarovervåker snøskred på Strynefjell

  I vinter er snøen på Stavbrekka radarovervåket. En ny type radarmåler er etablert. Den overvåker og skal varsle årets glideskred. Mange har tatt bilturen fra Lom over Strynefjell, inn på turistveien med veinummer 63 ved Stavbrekka og ned til Geiranger. Veien holdes stengt gjennom vinteren. Årsaken er store snøskred. Det er alltid usikkert når skredet… Les mer »

 • Atle Gerhardsen er intervjuet av Nationen og til avisa sier han at det finnes langt rimeligere alternativer til skredsikring i Geiranger enn å bygge en tunnel, som er beregnet å koste 892 millioner kroner

  Det er mye å spare på Geirangertunellen. Geirangertunellen kan byttes ut med system for varsling og kontrollert sprengning av snø. Da faller prislappen med mange hundre millioner kroner, viser en artikkel i Nationen. Avisa Nationen setter søkelys på overvåking og forebygging av snøskred som alternativ til veituneller (se link nederst i saken). Avisa har hatt… Les mer »

 • Grunnvannsovervåking i Bane NORs prosjekt Drammen-Kobbervikdalen

  Cautus Geo, med hovedkvarter i Lier, har vunnet en kontrakt for grunnvannsovervåking i Bane NORs prosjekt Drammen-Kobbervikdalen.    Dette er en viktig oppgave – vi må ha kontroll på grunnvannet i områdene der vi skal bygge, sier Knut Edmund Knutsen, som er prosjektleder for tunneler i InterCity-prosjektet Drammen-Kobbervikdalen. – Dersom det blir endringer i grunnvannstand,… Les mer »

 • Cautus Geo og sponsorsamarbeid med WASZP Foiling Team Norway seiler

  WASZP er en ny entype jolle med stort fartspotensialet. Båten er nå blitt verdens største entype foil-klasse med utøver fra hele verden. Båten har gode tilpasningsmuligheter noe som gjør at den passer for seilere fra 40 til 100 kg. WASZP Foiling Team Norway består av gutter og jenter fra 13-20 år som ønsker å satse… Les mer »

 • Skredvarslingsanlegg på Fv 37 Tinnsjøveien

  Cautus Geo holder i disse dager på med etablering av nytt geofonsystem i bratt terreng langs Fv 37 Tinnsjøveien i Telemark. Systemet er trådløst og bygd for raskt å detektere snøskred slik at trafikklys og bommer stenger fylkesveien umiddelbart. Anlegget skal være operativt fra midten av november.

 • ISSW i Innsbruck

  Cautus Geo deltar denne uken på ISSW i Innsbruck. Her viser vi fram ny og spennende teknologi for overvåking og varsling av snø og snøskred til resten av verden.

 • Follobanen(Innføring Oslo S) har blitt et omfattende monitoreringsprosjekt

  Siden 2016 har Cautus Geo deltatt i prosjektet Follobanen – Innføring Oslo S, som leverandør av tjenester innen overvåkning av kritiske konstruksjoner. Siden oppstarten har prosjektet hatt et høyt fokus på sikkerhet, da anleggsområdet i stor grad berøres av kritisk infrastruktur og kulturminner som må hensynstas. I takt med fremdriften på prosjektet har behovet for… Les mer »

 • Gámanjunni GNSS

  Kåfjord kommune og Gámanjunni

  Cautus Geo har levert GNSS nettverket som NVE bruker til å overvåke det særdeles rasutsatte området Gámanjunni i Kåfjord i Nord-Troms. Gámanjunni vil gravlegge store deler av Manndalen dersom det raser ut, og fører til usikkerhet for beboere i området. Gámanjunni er et av de mest ustabile fjellpartiene i Norge med et volum på over 26… Les mer »

 • Joasetbergi overvåking fjellskred med totalstasjon

  Video: Overvåking av Joasetbergi

  Cautus Geo har etablert eit automatisk overvåkningssystem på Joasetbergi. Joasetbergi er ein del av det ustabile fjellpartiet Stampa i Sogn og Fjordane. Det ligg 800 m oppe i fjellsida aust for Flåm, innerst i Aurlandsfjorden; 125 km aust for Bergen. Stampa er et av de største ustabile fjellpartiene i Norge med et volum på over… Les mer »