Godkjenninger

Cautus Geo innehar blant annet disse godkjenninger:

  • Ahcilles
  • Sellicha
  • Startbank
  • Luftfartsverket Droneflyging klasse 0