Naturfare

Målesystemer for naturfare

Skred og ras er et økende problem og utgjør en fare for mennesker, infrastruktur og konstruksjoner. Et alternativ til fysisk sikring av farlige områder kan være å kartlegge, overvåke og varsle før kritiske hendelser oppstår. I en kost-nytte vurdering vil automatisk overvåking og varsling i mange tilfeller være en sikker og effektiv løsning uten å gjøre større fysiske sikringstiltak.

Cautus Geo har helt siden 2009 vært involvert i instrumentering, overvåking av varsling av store fjellskred i Norge. Vi har derfor opparbeidet en unik kompetanse innen kartlegging, instrumentering og varsling av skred.

Overvåkingsløsninger

Ulike typer skredsituasjoner vi kan tilby løsninger for omhandler:

  • Store skredområder
  • Mindre skred og steinsprang
  • Løsmasseskred
  • Leireområder
  • Snøskred
  • Permafrost
  • Isbreer
Få råd og tilbud

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon for å få råd og gratis tilbud:

Kontakt oss

naturfare-skred naturfare-ras-skred naturfare-snøskred

Andre bruksområder

Målesystemer for byggeprosjekter

Bygg og anlegg

application-area-old-structures

Konstruksjoner

application-area-hydro

Kraft og energi

application-area-enviro-climate

Miljø, klima og vann

application-area-ocean

Offshore

application-area-roads

Samferdsel

application-area-snowavalanche

Snø og snøskred