Kunnskap

I våre prosjekter dekker vi ofte et bredt spekter av ulike tekniske løsninger og kompetanse.

Cautus Geo har kompetanse til å levere komplette løsninger innen overvåkingsprosjekter, og vi dekker blant annet løsninger innen:

  • Monitorering og målinger
  • Kart og oppmåling
  • Sensorløsninger for geoteknikk og geodesi
  • Datakommunikasjon
  • Strøm og infrastruktur
  • Dataforvaltning
  • Datapresentasjon og utvikling av webløsninger
  • Vann, miljø og klima
  • Geologi
  • Geoteknikk