Cautus Web

Cautus Web webløsning for dataforvaltning og varsling

cautusweb2_590x245

Vår webløsning for dataforvaltning støtter data fra mange typer sensorer og instrumenter.

En viktig del av geomonitorering og deformasjonsovervåking omfatter å presentere informasjon på en brukervennlig måte. Gjennom å være en tjenesteleverandør over flere år har vi opparbeidet kunnskap og erfaring med store og komplekse overvåkingsprosjekter. Som et resultat av dette har Cautus Geo utviklet Cautus Web Monitoring Solution, hvor dataene blir presentert på en brukervennlig måte, godt tilpasset kravene til sluttkunder.