Faktura

EHF

Vår faktura adresse

Cautus Geo AS ønsker elektroniske faktura/kreditnota fra sine leverandører.
Vår elektroniske fakturaadresse er: 994383779

Alternativt kan faktura sendes som pdf til: faktura@cautusgeo.com

Cautus Geo AS
Parkveien 6a
N-3413 Lier

Krav til faktura

Faktura skal merkes med bestillers navn. I tillegg bes det merket med bestillingsnummer der dette er oppgitt.

Bankinformasjon

Vårt bankkontonummer: 4040.15.42711

Iban nummer; NO9640401542711
Swiftkode - fra Europa: SURSNO21
Swiftkode - utenfor Europa: DNBANOKK