Forskning og utvikling

Vi er med i ulike forskningsprosjekter for å utvikle og kombinere de nyeste teknologiene på en enda bedre måte.

Vi skal være et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø. Vi har utviklet et bredt spekter med ny teknologi og løsninger.

IoT – Internett of Thing eller tingenes internett er sentralt for oss og har vært det siden starten i 2009. Dataforvaltningssystemet Cautus Web startet som dataprogrammet Munin i 2010 – utviklet for overvåking av Åkneset.

I 2013 lanserte vi vår første snøskredradar. I 2014 lanserte vi egen poretrykksmåler og sensor for overvåking av fangnett. Da kom også datalogger CL1 og oppstart for vannmålesystem for pesticider.

I 2018 fikk vårt  internasjonale forsknings- og utviklingsarbeid for å måle pesticider EU-støtte på 1,9 mill EUR gjennom 2020-Horizon-programmets Fast Track to Innovation. Målet er å sikre EU rent drikkevann gjennom kontinuerlig og automatisk overvåkning av drikkevann.

Noen andre stikkord innen FoU er:

  • Nyvinninger i 2022 er blant andre: steinsprangradar, nye og skreddertilpassede dataloggere for ulike segmenter, og smarte bekkeinntak.
  • Klimagrunn – ny metode og system for betydelige utslippskutt på CO2 i grunnstabilisering. Oppstart i 2017. Sluttrapport vårhalvåret 2023. Statlig samarbeidsprosjekt med Cautus Geo som en av flere private aktører på laget.
  • Har utviklet smarte sensorer: Dokumenterte at sensorer kan avdekke stoffer og miljøgifter de egentlig ikke kan måle, gjennom deltakelse i SensorTunne-prosjektet i 2022.
  • Miljøovervåking med forbedret støtte og måling av vibrasjon og støy i Cautus Web.