KlimaGrunn tar steg

KlimaGrunn
Feltundersøkelsene vil gi viktig kunnskap om oppnådd styrke i bindemiddelstabiliserende peler. Fra venstre: Tonje Eide Helle (Multiconsult), Thorbjørn Rekdal (Argeo), Eivind S. Juvik (Statens vegvesen) og Atle Gerhardsen (Cautus Geo) ute i felt på prosjektet E18 Vestkorridoren (Foto: Linda Grønstad/Statens vegvesen).

KlimaGrunn tar store steg. Til høsten kommer svarene. Målet er å kutte CO2-utslipp.

Cautus Geo er i partnerskapet som jobber for å få fram en helt ny metode for å få til en betydelig reduksjon i CO2-utslipp i grunnarbeid i områder med kvikkleire. Metoden skal gi presis kunnskap om oppnådd styrke i kalksementpeler.

Bak KlimaGrunn står Statens vegvesen, Bane NOR og Statsbygg. Det jobbes for å videreutvikle teknologien og metodene for måling av styrke i grunnstabilisering. Målet er å redusere CO2-utslipp ved å unngå overforbruk av grunnstabiliserende materiale, som kalk og sement.

Innovasjonspartnerskapet finansieres av Innovasjon Norge og utføres i samarbeid med Multiconsult, Cautus Geo og Norcem med Argeo som underkonsulent.

Tonje Helle fra Multiconsult er prosjektleder for leverandørene. Til Statens vegvesen sier hun at prosjektet har tatt syvmilssteg.

I disse dager gjennomføres det andre feltforsøket. KlimaGrunn har satt ned 11 kalk-/sementpeler på anleggsområdet til E18 Vestkorridoren ved Lysaker i Oslo. Der undersøkes oppnådd styrke og homogenitet i bindemiddelstabiliserte peler ved hjelp av seismikk og temperaturmålinger.

– Vi har videreutviklet metoden. Installasjon av temperaturmåling fra innsiden av pelen gir oss et mer nøyaktig resultat enn vi oppnådde i første feltforsøk i august i fjor, sier Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Temperaturen inne i pelen måles kontinuerlig og overføres digitalt. Det betyr at prosjektet kan følge med på herdeprosessen.

– Vi kan benytte målingene til å predikere styrkeutviklingen i pelen, sier Helle som legger til at prosjektet nå skal kvalitetssikre at pelene blir så homogene som mulig i felt, altså at bindemiddelet blir blandet jevnt inn i leiren.

– Måling av stabilitet fra innsiden av hver pel er en nyvinning i norsk sammenheng. Sikker dokumentasjon av oppnådd styrke vil gjøre det mulig å kunne redusere bindemiddelmengden, sier prosjektleder Eivind Schnell Juvik i Statens vegvesen.

Til høsten skal KlimaGrunn gjennomføre en ny test. Den gjennomføres på Bygdøy. Det har Statsbygg et pågående prosjekt på Vikingtidsmuseet. Hensikten er å kvalitetssikre metoden.

– Fram til da skal vi jobbe i felt og laboratoriet og finjustere målemetodene. Når testene er gjennomført og resultatene evaluert, vil vår metode kunne bli en tjeneste som blir tilgjengelig på det åpne markedet, sier Juvik.