Bygg og anlegg

Vi leverer ulike målesystemer for byggeprosjekter

Målesystemer for byggeprosjekter

Cautus Geo AS leverer målesystemer for byggeprosjekter hvor det er aktuelle problemstillinger knyttet til deformasjoner, stabilitet, setninger, grunnvann, omgivelser og forurensning. Overvåking og instrumentering blir stadig mer aktuelt for å ta hensyn til omgivelsene og ha god kontroll under byggefasen, særlig i urbane strøk hvor det bygges tettere og vanskeligere.

Automatisk overvåking vil i mange prosjekter gi en økonomisk gevinst ved å kontinuerlig ha kontroll på at alt er ok og at byggeaktiviteten kan gå som normalt. Ved kontinuerlig og automatisk overvåking vil påbegynnende skade eller uønskede hendelser kunne rapporteres før kritiske hendelser oppstår.

Eksempler på målesystemer for byggeprosjekter

En oversikt over noen bruksområder for geoteknisk instrumentering og geomonitorering innenfor Bygg og Anlegg:

  • Fjernavlesing og varsling av poretrykksendringer ved anleggsarbeider, oppfylling, etc
  • Fjernavlesing og varsling av grunnvannsendringer under anleggsarbeider, tunneldriving, etc
  • Setninger og deformasjoner på konstruksjoner
  • Vibrasjonsmålinger
  • Setningsmåling og stabilitet i grunnen
  • Måling på spunt (inklinasjon/deformasjon)
  • Måle respons på bruer og konstruksjoner under bygging
  • Kontinuerlig kontroll på vann og miljø under bygging
Få råd og tilbud

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon for å få råd og gratis tilbud:

Kontakt oss

Se også våre brosjyrer om:

Geoteknisk instrumentering for bygg og anlegg

SAAF 3D deformasjonskabler

målesystemer for byggeprosjekter-deformasjonsmåling-med-saaf målesystemer-for-byggeprosjekter-setningsmåling-anleggsområde målesystemer-for-byggeprosjekter-stabilitetsovervåking

Andre bruksområder

application-area-old-structures

Konstruksjoner

application-area-hydro

Kraft og energi

application-area-enviro-climate

Miljø, klima og vann

application-area-mountains

Naturfare

application-area-ocean

Offshore

application-area-roads

Samferdsel

application-area-snowavalanche

Snø og snøskred