Hva måler vi?

 • 3D-bevegelse / posisjonsendring
 • Poretrykk og grunnvann
 • Vannstand og vannføring
 • Setninger og deformasjon i grunn
 • Sprekker
 • Tøyning
 • Relativ forskyvning
 • Tilt / rotasjon
 • Vibrasjon
 • Laster / trykk
 • Klima og vær
 • Hydrologiske målinger
  • Turbiditet
  • Oppløst oksygen
  • Ledningsevne
  • pH
  • Vanntemperatur
  • Klorofyll, alger og næringsstoffer
  • Olje i vann
 • Temperatur
 • Korrosjon (rør/armering)
 • Lekkasje