Samferdsel

Vi leverer fjernmålingssystemer for samferdsel

Fjernmålingssystemer og kartlegging for samferdsel

Cautus Geo har solid kompetanse på et bredt spekter av ulike fjernmålingssystemer for måling og kartlegging knyttet opp mot jernbane og vei. Vi benytter en rekke målesystemer hvor flere av de er presentert under «kartlegging målinger og analyser».

En stor andel av våre prosjekter og tjenester innen vei og jernbane omfatter i hovedsak automatiske målesystemer. Våre overvåkingsystemer er i stor grad knyttet opp mot krevende utbyggingsprosjekt og varsling av naturfare langs utsatt infrastruktur.

Ved utbyggingsprosjekter er automatiske målesystemer etablert med tanke på sikker drift og byggefase, samt å sørge for en effektiv prosjektgjennomføring. I forbindelse med naturfare, som for eksempel skred og snøskred, er formålet i all hovedsak å varsle om geofarer som utgjør en sikkerhetsrisiko for mennesker og infrastruktur.

Cautus Geo har utviklet en rekke egne tekniske løsninger knyttet opp mot overvåkingsløsninger innen samferdsel.

Eksempler på bruksområder

Noen bruksområder innenfor samferdsel:

  • Veier
  • Jernbane
  • Havner
  • Transport
  • Tunneler
  • Bruer
  • Skred og steinsprang
Få råd og tilbud

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og overvåkingsbehov. Ta kontakt i dag via e-post eller telefon for å få råd og gratis tilbud:

Kontakt oss

samferdsel-fjernmålingssystemer samferdsel-fjernkontroll på veg samferdsel-fjernmåling

Andre bruksområder

Målesystemer for byggeprosjekter

Bygg og anlegg

application-area-old-structures

Konstruksjoner

application-area-hydro

Kraft og energi

application-area-enviro-climate

Miljø, klima og vann

application-area-mountains

Naturfare

application-area-ocean

Offshore

application-area-snowavalanche

Snø og snøskred