Aktuelt

År: 2011

Cautus Geo deltar på Slope Stability 2011

9. mai 2011
Cautus Geo vil delta som utstiller under Slope Stability 2011, the International Symposium on Rock Slope Stability in Open Pit Mining and Civil Engineering. Konferansen holdes fra 18 til 21 September 2011 I Vancouver, Canada.
Les mer

Christian nyansatt i Cautus Geo AS

6. mars 2011
Christian går inn som en del av vår software gruppe som jobber med ulike løsninger innen overvåking og målinger av ustabile områder og konstruksjoner.
Les mer