Instrumentering og overvåking

Instrumentering og overvåking
Tilpassede løsninger

Ved kontinuerlig overvåking av et objekt vil vi kunne bistå med tilpasning av design og instrumentering for spesifikke prosjekt, målekriterier og brukerbehov.

Les mer om våre bruksområder:

Bygg og anlegg

Konstruksjoner

Kraft og energi

Miljø, klima og vann

Naturfare

Offshore

Samferdsel

Snø og snøskred