Oppdrag på Bane NOR-prosjekter

april 2019

Cautus Geo får oppdrag på flere av Bane NORs prosjekter. Oppdragene innebærer blant annet poretrykk- og deformasjonsovervåking på Follobanen, Vestfoldbanen, Eidsvoll sør og Moss.