175 sensorer for Vestfoldbanen i Drammen

20190917-vestfoldbanen-cautusgeo

Cautus Geo overvåker grunnvannet i Drammen. Selskapet samler data fra 175 sensorer. Bane NOR er oppdragsgiver. Målet er å unngå setningsskader som resultat av den nye Vestfoldbanen gjennom byen.

Siden 2015 har NGI (Norges Geotekniske Institutt) hatt sensorer som måler grunnvannsspeilet i Drammen. Disse er overtatt av Cautus Geo. I tillegg har Cautus Geo satt ned flere titalls nye måleinstrumenter i sommer. Resten skal på plass i høst.

Terje Strømme er geotekniker i InterCity-prosjektet  Drammen-Kobbervikdalen. Han understreker viktigheten av å ha kontroll med grunnvannet.

– Endringer i grunnvannstand kan påvirke bygningene i området. Det vil vi unngå. Cautus Geo har ekspertisen vi etterspør. I tillegg er det et lokalt selskap som kjenner området. Det er en stor fordel, sier Strømme.

– Vi har samlet data i lengre tid. Hver time tikker måleresultater inn fra sensorene vi har etablert. Det gir oss kunnskap om grunnvannsspeilet i en normalsituasjon, sånn det er før arbeidene med den nye traseen starter opp, sier prosjektleder Håvard Hind i Cautus Geo.

To ganger hvert døgn genereres kurver og grafer som viser vannspeilet på grunnvannet.

– I anleggsperioden øker vi frekvensen. Grafer og kurver vil vises hver time. Blir avvikene for store sendes automatisk varsling på SMS og e-post slik at prosjektledelsen kan vurdere nødvendige tiltak, sier Håvard Hind.

Mye av utstyret ble etablert i sommer. Daglig leder Atle Gerhardsen gjorde selv jobben mens mange av oss var i feriemodus.

– Oppdraget vi har fått viser at Bane NOR tar ansvar som en seriøs utbygger. Det handler om å unngå setningsskader, ha kontroll og kunne sette inn tiltak før skader oppstår, sier Atle Gerhardsen.

Kontrakten med Bane NOR ble signert 19. desember i fjor. Kontraktsummen er på rundt 15 millioner kroner. De siste instrumentene installeres nå i september.

FAKTA: Nye Vestfoldbanen gjennom Drammen

 • Bygging av nytt dobbeltspor i Drammen er vedtatt av Stortinget 20. juni med en kostnadsramme på 14,6 milliarder kroner.
 • Hovedarbeidet starter opp sent høsten 2019.
 • Prosjektet inkluderer ombygging av Drammen og Gulskogen stasjon.
 • Det skal bygges en bergtunnel på seks kilometer, en løsmassetunnel på 275 meter og en betongtunnel på 700 meter.
 • Byggearbeidet skal etter planen ferdigstilles i 2025.
 • Cautus Geo har signert kontrakt for åtte år.

FAKTA: Instrumenteringen

 • 175 sensorer, plassert på 90 steder på traseen i Drammen, fra stasjonsområdet og ut gjennom Kobbervikdalen.
 • 142 skal være poretrykksensorer i løsmasser (60 ulike steder).
 • 68 av poretrykksmålerne installeres av Cautus Geo, 74 overtas fra NGI.
 • 25 brønner har tidligere vært fjernavlest av NGI. Cautus Geo har boret nye. Totalt er det dybdemålere med automatisk overvåkning i 30 brønner.
 • Data fra instrumentene samles og vises fram i tabeller og grafikk i webtjenesten Cautus Web.

Cautus Geo AS er et uavhengig selskap med hovedfokus på utvikling, etablering og drift av ulike målesystemer. Vi har som mål å være en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.