Laks og tunell i Bjørvika

juni 2019

Cautus Geo overvåker trykk og vannkvalitet under utbygging av Museumsutstikkeren. Utbygger vil ha kontroll på trykkbelastningen for Operatunellen og sikre levekårene for laks og sjøørret.