Investerer i bakkebasert InSAR

januar 2019

Cautus Geo investerer i bakkebasert InSAR (radarmåling fra satellitt) for overvåking av Stavbrekkfonna. Med målesystemer som laserskanner, bakkebasert InSAR, multibeam, totalstasjoner, GNSS-utstyr og flere droner for fotogrammetri, tilbyr Cautus Geo noe av det råeste utstyret som er tilgjengelig for kartlegging av naturfarer og konstruksjoner.