Kontroll med Operatunnelen og laksen i Akerselva

20190710-operatunellen-cautusgeo

Cautus Geo er gitt i oppdrag å overvåke trykk og vannkvalitet under bygging av Museumsutstikkeren. Det handler om å overvåke renheten i vannet og å sikre Operatunellen og laksen under byggeprosjektet.

Museumsutstikkeren på 1000 kvadratmeter etableres midt på den ni kilometer lange havnepromenaden i Oslo, utenfor Munchmuseet som markerer innløpet til Akerselva.

Utstikkeren kommer på utsiden av Operatunnelen. Den blir tilgjengelig for alle med en 30 meter lang bru. Utbyggingen skjer i et følsomt område. Operatunnelen er mye trafikkert, og Akerselva er viktig for laks og sjøørret.

På begge sider av Operatunnelen er det satt ned poretrykksmålere. De står i ulike høyder, fra 25 til 40 meter under sjøbunnen.

– Målerne sjekker løpende trykk og sender data i sanntid til Cautus Web. Der er det etablert alarm med sms og e-postvarsling dersom trykket utenfor den mye trafikkerte Operatunellen skulle falle eller stige, sier prosjektleder Sigmund Brekke Langelid i Cautus Geo.

Cautus Geo skal også overvåke vannkvaliteten. Det er etablert vannkvalitetsmålere i flytende bøyestasjoner. Også disse stasjonene sender data i sanntid til Cautus Web.

I sommer er det graving og mudring i området. Og det skal etableres 60 peler under anleggsperioden. Det er derfor viktig å overvåke vannkvaliteten.

– Vi er opptatt av sikkerhet og av det biologiske mangfoldet. Museumsutstikkeren etableres ved innløpet til Akerselva. Da må vi ha data som viser at etableringen ikke ødelegger for vannkvaliteten eller lakseoppgangen i elva, sier kommunikasjonssjef for kulturbyggene i Bjørvika, Kristine Langfjord i Kultur og idrettsbygg.

NRC Anlegg er entreprenøren. Om valget av Cautus Geo sier selskapet:

– Museumsutstikkeren er et komplekst prosjekt. Alt som kan forenkle og effektivisere, er viktig. Cautus Geo gir oss en oversiktlig og pålitelig løsning som er enkel i bruk, sier prosjektleder Martine Stang Johnsson i NRC Group Norge.

Fakta om Museumsutstikkeren

  • Byggherre er Oslo kommune ved Kultur og Idrettsbygg Oslo KF
  • NRC Anlegg AS har fått oppdraget med å etablere utstikkeren
  • Arbeidene startet i juni og vil ferdigstilles våren 2020
  • Utstikkeren er på 1000 kvadratmeter med torg, brygge og kaianlegg
  • Det bygges en 30 meter lang bru ut til selve utstikkeren

Cautus Geos oppdrag

  • Syv poretrykksmålere på dybder fra 25 til 40 meter under sjøbunnen på begge sider av Operatunnelen
  • To flytende bøyestasjoner måler vannkvalitet, turbiditet eller suspendert finstoff i vannet, under byggeperioden
  • Målerne har siden mai sendt data i sanntid til Cautus Web-portalen med automatisk varsling på sms og e-post ut fra fastsatte grenseverdier for trykk og vannkvalitet

Cautus Geo AS er et uavhengig selskap med hovedfokus på utvikling, etablering og drift av ulike målesystemer. Vi har som mål å vær en ledende og utviklende aktør innen effektive og sikre løsninger for overvåkning av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø.