Test i stor skala

juni 2021

Tre år med laboratorietester og mye teknologiutvikling for det EU-utviklede overvåkingssystemet for vannkvalitet skal ut på storskalatest. Utviklingen startet i 2018 med tilskudd fra EUs Horizon 2020-program, Fast Track to Innovation. Prosjektet ledes av CTO Lars Krangnes i Cautus Geo.