Skal sikre EU rent drikkevann

Lars Krangnes leder innovasjonsprosjektet som skal sikre EU rent drikkevann.
Lars Krangnes leder innovasjonsprosjektet som skal sikre EU rent drikkevann.

EU vil sikre rent drikkevann. Cautus Geo skal finne løsningen. Den handler om kontinuerlig og automatisk overvåkning.

Siden 2018 har Cautus Geo med tilskudd fra EUs Horizon 2020-program, Fast Track to Innovation, ledet et internasjonalt forskning og utviklingsarbeid for å utvikle et system for kontinuerlig og automatisk overvåkning av drikkevann. Det kan erstatte deler av dagens system som er basert på manuell prøvetaking.

I sommer skal overvåkningssystemet for vannkvalitet testes i stor skala. Da skal tre år med laboratorietester og mye teknologiutvikling ut i storskalatest. Planen er å kunne lansere det nye systemet som sikrer rent drikkevann neste år.

Dårlig springvann

Store deler av drikkevannsforsyningen i store deler av verden har utfordringer med perioder med for dårlig kvalitet på drikkevann. Folk blir syke av å drikke vann fra springen. En oversikt EU har utarbeidet viser at sykdom som er resultat av at folk drikker vann med dårlig kvalitet koster det europeiske fellesskapet 220 millioner euro hvert år.

Mange vannkilder forurenses av avrenning fra landbruket. Fire av ti vannkilder i EU ligger utsatt til. Også utslipp fra andre kilder enn landbruket er en utfordring.

Sensorer i nettverk

– Vår løsning vil sikre kontinuerlig overvåkning gjennom et nettverk med sensorer, sier CTO Lars Krangnes i Cautus Geo.

Han leder det store forsknings- og utviklingsprosjektet som støttes av EU med 1,9 millioner euro. Totalt er utviklingsprosjektets budsjett på 2,8 millioner euro.

Det er utviklet mye ny teknologi i prosjektet. Her snakker vi både om nye sensorer, datalogger og webløsning.

– Vi har brukt den nyeste IoT-teknologien for å skape en allsidig, brukervennlig og intelligent løsning, sier Krangnes.

Avdekker og varsler

Det er sensorene som er hjertet i overvåkningen. I sommer er det tredje generasjon sensorer som skal testes i stor skala. De er utviklet for å avsløre kjemikalier og ulike type forurensninger på sekunder og minutter. Dataloggerne styrer og driver sensorene, og all data samles i Cautus Web, som også kan varsle om forurenset drikkevann på vei ut til vannkranene.

Systemet skal identifisere forurensninger, vise hvor forurenset drikkevannet egentlig er, finne kildene, avdekke hvem som vil bli berørt og om det er en varig forurensningskilde eller resultat av tilfeldig utslipp.

– Norge har stort sett veldig god kvalitet på drikkevannet. Det store behovet og markedspotensialet for vårt nyutviklede system er derfor utenfor landets grenser, sier Krangnes.

Cautus Geos Horizon 2020-prosjekt

  • Oppstart: 1. september 2018. Sluttdato 31. august 2021
  • Totalt budsjett: 2,8 mill. EUR
  • EU-tilskudd: 1,950 mill. EUR
  • Prosjektpartnere PalmSens (Nederland) og IPM (Danmark)