KlimaGrunn: Halverte utslipp

juli 2023

Arbeidet i KlimaGrunn har lyktes. Innovasjonspartnerskapet rapporterer halverte utslipp fra grunnstabilisering i leire.