Instrumenterer ny E6-tunnel

mars 2023

Cautus Geo skal instrumentere den nye Bergåstunnelen på E6 Helgeland. Der ble arbeidet stanset i desember 2022. Årsken var overraskende løsmasser inne i fjellet. Etter instrumenteringen kan arbeidet starte opp igjen etter påsken 2023. Tunnelen skal stå klar i 2025.