«Fast Track to Innovation»

juni 2018

Cautus Geo rykker vi opp i «Champions League» innen innovasjon og utvikling, sier Innovasjon Norge om tildeling av EU-midler fra EUs Horisont 2020.  Cautus Geo er et av to firma i Norge som vi får godkjent sin «Fast Track to Innovation» søknad. EU gir med det støtte til utviklingen av en ny type vannsensor som måler pesticider i sanntid.