Verdens lengste automatiske deformasjonskabel

juni 2018

I Gilhusbukta utenfor Drammen etableres nytt land. Området er viktig for fugl og fisk. En dreneringsmetode skal gi rask utnyttelse. Utfyllingen er nøye kontrollert. Cautus Geo har installert det som trolig er verdens lengste automatiske deformasjonskabel på hele 330 meter med måling hver meter.  SAAF system på en samlet lengde på nesten en kilometer overvåker setning.