Overvåkning av poretrykk i Sogndal

20160526_100332

I 1958 stod den særegne Loftesnesbrui i Sogndal ferdig og har siden vært en svært viktig forbindelse på Rv.5. Nå bygger Statens vegvesen ny bro tett inntil den gamle broen, og grunnarbeidene er godt i gang.

På oppdrag fra K.A Aurstad AS har Cautus Geo nylig levert et system for automatisk overvåkning av poretrykk, i forbindelse med pelearbeid som foregår fra lekter. Systemet består av totalt 6 piezometere som er installert i ulike dybder under sjøbunnen, og er satt opp til å varsle per SMS eller mail ved større endringer i poretrykk.