Cautus Geo inngår avtale med Measurand

Cautus Geo har inngått en avtale med kanadiske Measurand om distribusjon av SAA (ShapeAccelArray) systemet for måling av deformasjoner i borrehull eller på konstruksjoner.

Om SAA målesystemet

SAA er et kabellignende sammenkopling av sensorer og mikroprposessorer som benyttes i borrehull eller på konstruksjoner. Enhver deformasjon som beveger SAA enheten vil bli målt med høy nøyaktighet. SAA enheten vil også kunne måle vibrasjon og temperatur.

SAA enheten benyttes i automatiske eller manuelle målinger. Enheten kan benyttes for både vertikale og horisontale målinger.

Kort oppsummert:

  • SAA enheten er bygget opp av 30 eller 50cm segmenter
  • Hvert segment har tre MEMS akselrometer
  • Hvert segment er koplet sammen i fleksible ledd
  • Sanntids bereregning av måledata
  • 3d frihetsgrader
  • Ingen drift
  • SAA systemet tåler store deformasjoner
  • Kostnadseffektiv målemetode
  • Webbasert presentason av data

Om Measurand

Measurand er et kanadisk selskap som utvikler og har levert 3D målesystemer siden 1993. Selskapet leverer systemer innen bevegelsmålinger for mennesker og geoteksnike løsninger.