Signerer avtale med NORSAR

oktober 2023

Cautus Geo og NORSAR signerer avtale som tar teknologibasert skredovervåkning med varsling og stenging av trafikk til et nytt nivå. Avtalen gir Cautus Geo rett til å bruke NORSARS fiberoptiske overvåkningsløsning langs vei og bane til egne systemer for overvåkning av snøskred og steinsprang på rasutsatte fjellområder.