Styrker ledelsen med CFO

Odd-Willy Kleiven Berg (37) går inn i nyopprettet stilling som CFO i Cautus Geo fra 1. juni 2022.
Odd-Willy Kleiven Berg (37) går inn i nyopprettet stilling som CFO i Cautus Geo fra 1. juni 2022.

Cautus Geo styrker toppledelsen med Odd-Willy Kleiven Berg (37).

Odd-Willy Kleiven Berg (37) går inn i ny stilling som økonomi- og finansdirektør.

– Vi er glade for å få Odd-Willy på laget. Han kommer med solid økonomi-, finans- og ledererfaring fra ulike virksomheter i Telenor-systemet, sier adm. direktør Odd Sverre Østlie.

Cautus Geo er et av Europas ledende teknologifirmaer innen automatisk overvåking av konstruksjoner, landområder, vann, klima og miljø. Selskapet har utviklet et bredt spekter med sensorteknologi og egenutviklet webløsning, Cautus Web, for automatisk og kontinuerlig innsamling, bearbeiding, analyse og varsling basert på data fra ulike kilder.

Equip på eiersiden

I 2021 fikk selskapet PE-fondet Equip på eiersiden. Odd Sverre Østlie tok over som toppsjef fra årsskiftet. Han har gjennomført nyrekruttering og bygget opp sin ledergruppe. Målet er å tidoble selskapet. Det skal skje ved organisk vekst og oppkjøp av selskaper i og utenfor Europa.

– Odd-Willy får en viktig rolle hos oss. Han har relevant erfaring, er et ungt talent og passer fint inn i vår selskapskultur. Den kjennetegnes av flinke, fleksible og jordnære folk som ikke er redde for å ta i et tak, sier Østlie.

Odd-Willy Berg har en master i businessadministrasjon og finans fra Norges Handelshøyskole. De siste åtte årene har han jobbet i ulike Telenor-selskaper. Fellesnevneren har vært økonomi, finans og ledelse.

Spennende selskap

– Cautus Geo er et spennende selskap med flinke folk og ledende teknologi med stor samfunnsnytte. Jeg ser fram til å være med å styrke selskapet kommersielt. Der kommer jeg med ny erfaring fra ulike Telenor-bedrifter. Det handler blant annet om å jobbe langsiktig med kundene og utvikle nye muligheter, sier Odd-Willy Berg som ikke bare skifter arbeidsgiver, men også skal inn i en helt ny bransje.

– Fra kundeperspektiv har jeg kjent på hvor viktig det er å ha kontroll med kritisk infrastruktur. Den forståelsen tar jeg med meg inn i den nye jobben. Det tror jeg er en styrke, sier Odd-Willy.