Satser på egne strømningsmålere

UTVIDER. Cautus Geo utvider med egne strømningsmålere. Her under klargjøring av akustisk måler i Oslofjorden utenfor Moss.
UTVIDER. Cautus Geo utvider med egne strømningsmålere. Her under klargjøring av akustisk måler i Oslofjorden utenfor Moss.

Cautus Geo går tyngre inn i overvåking i sjø. Nå også med egne strømmålere. Da handler det om å avdekke spredningsveier.

Cautus Geo har utført strømningsmåling i sjø siden sommeren 2020. Nå satser selskapet enda tyngre på overvåking i sjø og har i vår investert i egne målere.

Miljøovervåking blir stadig viktigere. Etterspørselen viser at tjenestene er tatt godt imot. I år har selskapet styrket ressursene på miljø ganske kraftig, både gjennom nyansettelser og også gjennom å investere i mer utstyr.

Første gang Cautus Geo utførte strømmåling i sjø var i Oslofjorden utenfor Moss i fjor sommer.

Økende behov

– Vi tror behovet for å avdekke spredningsveier ved utbedringer, utfyllinger og andre tiltak som har miljøkonsekvenser i sjø blir enda viktigere fremover, sier daglig leder Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Gjennomføring av kartlegging skjer ved hjelp av akustisk strømmåler. Den beregner hastighet og retning basert på reflekterte signaler fra partikler i vannet. Den kan på mange måter sammenlignes med et ekkolodd. Rekkevidden er opptil 90 meter og den har hittil vært i bruk på dybder ned til 40 meter.

– Hensikten med målingene vi har stått for så langt har vært kartlegging for eventuell spredningsvei for partikler ved utbedring, så som sprenging av undervannsskjær for å trygge skipsleder i Moss, Haugesund og Florø, sier Gerhardsen.

Satsing på miljø

I Ålesund Havn skal det fra i sommer handle om strømningsmåling for å ha kontroll på spredning av partiklene i vannet under miljøopprydding i havna.

Kystverket har stått bak oppdragene. Cautus Geo har vært underleverandør til Rambøll, som har rammeavtale med Kystverket for miljøundersøkelser. Resultatene fra undersøkelsene vil bidra til utforming av utslippssøknader og planer for å skape tryggere skipsleder.

Andre bruksområder hvor strømmåling i sjø vil inngå som naturlig del av miljøtiltakene, er i forbindelse med bygging av broer over fjorder og innenfor fiskeoppdrett.

Utstyr

  • Cautus Geo har satset på NORTEK Aquadopp Profiler 400 kHz.
  • Det er en akustisk strømmåler som beregner hastighet og retning basert på reflekterte signaler fra partikler i vannet.
  • Rekkevidden er på opptil 90 meter.