Multistrålekartlegging

KartlagtOmråde_Flothølen

Cautus Geo tilbyr multistrålekartlegging og  deformasjonsanalyse av sjøbunn i grunne farvann. Vårt utstyr er spesialtilpasset områder hvor det er vanskelig å benytte større fartøy grunnet vanskelig adkomst og trange farvann.

Kartleggingsmetoden innebærer bruk av båt for innsamling av dybdedata fra multistråle ekkoloddet, sammen med posisjonerings- og bevegelsesdata fra fartøyet. Samlet gir dette grunnlaget for modellering av sjøbunnen.Bruksområder:

  • Kartlegging av sjøbunn i dammer, innsjøer og vassdrag.
  • Skalerbar deformasjonsanalyse av et interesseområde over tid.
  • Kan kombineres med laserskanning for å gi et enda bedre datagrunnlag for utvidet analyse

Send forespørsel

Vi vil gjerne høre om ditt prosjekt og kartleggingsbehov! Ta kontakt i dag via e-post eller telefon:
Kontakt oss