Nye prosjekter

Mange spennende prosjekter skal i gang høsten 2012. Overvåking av grunnvann, vannstand, betongdammer, stabilitet i leire, fangnett, samt overvåking med 4D kamera. Mere info kommer!

Cautus Geo har i den siste tiden vunnet mange store og spennende prosjekter som skal instrumenteres i løpet av høsten 2012 for videre drift over flere år.
Vi kan nevne overvåking av grunnvannstand, betongdammer, fangnett/skred, stabilitet i leiregrunn. I tillegg skal vi installere et system for overvåking ved bruk av ny 4D kamerateknologi.

Mere informasjon kommer!