Norconsult Fältgeoteknik har inngått rammeavtale med Cautus Geo

Norconsult installerer poretrykksmålere fra Cautus Geo

Cautus Geo leverer poretrykksmålere til Norconsult.

Norconsult Fältgeoteknik har over 10 borerigger i Norge, og utfører grunnundersøkelser og geotekniske oppdrag over hele landet. Nå har de inngått en avtale med Cautus Geo om fast leveranse av poretrykksmålere sammen med vårt egenutviklede system for sanntidsovervåkning.

Bakgrunnen for samarbeidet er at Cautus Geo har designet en egen robust poretrykksmåler som er spesielt tilpasset nordiske leirer og krevende avsettingsmiljø. Poretrykksmåleren tillater installasjon i leire uten bruk av grunnvannsrør. Denne sensoren sammen med sanntidsovervåkning i Cautus Web utgjør en svært god totalløsning for overvåkning av poretrykk, og gir kundene våre økt kostnadseffektivitet og bedre varsling ved unormale hendelser.

Vi ser frem til videre samarbeid med Norconsult Fältgeoteknik!

Har du behov for poretrykksmåling? Ta gjerne kontakt med oss i dag!