Miljøovervåkning på Langøyene

Målebøyer
Miljøovervåkning innerst i Oslofjorden, utenfor Langøyene som skal gjenåpnes for publikum sommeren 2022..

Langøyene skal friskmeldes. Målet er et yrende frilufts- og badeliv neste sommer. Cautus Geo har overvåket vannkvaliteten utenfor øyene.

Idyllen på Langøyene innerst i Oslofjorden sprakk i 2013. Da kom avfall fra det gamle deponiet opp i dagslyset. Målinger viste høye konsentrasjoner av miljøgifter og avdekket behov for opprydding av forurensninger på land og i sjø.

Oslo kommune brukte området mellom Nordre og Søndre Langøya i Nesodden kommune som avfallsdeponi fram til 1949. Da ble avfallet dekket med jord og det ble anlagt en gresslette mellom øyene.

Eiendoms- og byfornyelsesetaten (EBY) i Oslo kommune startet et omfattende oppryddingstiltak i 2020. Veidekke Entreprenør har utført arbeidene i totalentreprise for EBY. Med seg på laget har Veidekke hatt Rambøll som har knyttet til seg Cautus Geo på oppdraget.

– Vårt bidrag har handlet om å dokumentere at arbeidene på Langøyene, på land og i sjøen, ikke har påført skade på vannkvaliteten i fjorden, sier Atle Gerhardsen i Cautus Geo.

Instrumentene til Cautus Geo har målt turbiditet på to og 15 meters dyp utenfor Langøyene. De skal fortsette å overvåke til november i år. Da har de overvåket vannkvaliteten siden mai 2020.

Miljøleder Maren Hjulstad i Veidekke har hatt ansvaret for å koordinere miljøovervåkningen på Langøyeneprosjektet for entreprenøren.

– Miljøtiltakene som er utført, har bestått av tildekking av forurenset jord på land og forurenset sjøbunn ned til 30 meters dyp, i tillegg til erosjonssikring i sjø og langs strandsonen, sier Hjulstad.

Hensikten er å sikre at Langøyene igjen kan brukes av alle som friluftsområde. Ingen skal komme i kontakt med forurensede masser, vann eller puste inn deponigasser.

Cautus Geo har bidratt med:

  • Fem målebøyer med sensorer for turbiditetsmåling i to vannsjikt
  • Cautus Web for samling, overvåkning og rapportering
  • Periode: mai 2020 til november 2021