Kåfjord kommune og Gámanjunni

Gámanjunni GNSS

Cautus Geo har levert GNSS nettverket som NVE bruker til å overvåke det særdeles rasutsatte området Gámanjunni i Kåfjord i Nord-Troms.

Gámanjunni vil gravlegge store deler av Manndalen dersom det raser ut, og fører til usikkerhet for beboere i området.
Gámanjunni er et av de mest ustabile fjellpartiene i Norge med et volum på over 26 millioner m3. Det beveger seg ca 6 cm i året.

Se artikkel på nrk.no:
https://www.nrk.no/troms/26-millioner-kubikkmeter-fjellmasser-kan-rase-ut_-_-ikke-til-a-leve-med-1.14071692

Se forøvrig innslag på Dagsrevyen/NRK onsdag 6. juni 2018