Installering av SAAF på Tveiten Trafo, Tønsberg

Tveiten_590x245

Installasjon av SAAF deformasjonskabel, brukt som automatisk slangesetningsmåler i bakken. SAAF har målepunkter for hver 0,5 meter. Dataene blir oversendt Cautus Web for kontinuerlig overvåking og fjernavlesing 24/7.

Det er kvikkleire i grunnen, og man  vil overvåke setningene og stabilteten i bakken under oppfylling, bygging og senere drift av trafostasjonen i 2 år. Kunden er Kolstad AS, som er entrepenøren for Statnett.