Cautus Geo er stolt leverandør

Cautus Geo har levert forskjellig utstyr som NVE bruker i sin overvåkning av ustabile fjellparti.
NVE har på sin hjemmeside laget tre filmer som viser litt av overvåkningen, og utstyr vi har levert – se link for mer informasjon:

https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/