Cautus Geo er stolt leverandør

Fjellskred

NVE har på sin hjemmeside laget tre filmer som viser litt av overvåkningen, og utstyr vi har levert – se link for mer informasjon:

https://www.nve.no/flaum-og-skred/fjellskredovervaking/