Cautus Web

Cautus Web webløsning for dataforvaltning og varsling

cautusweb2_590x245

Vår webløsning for dataforvaltning støtter data fra mange typer sensorer og instrumenter.

En viktig del av geomonitorering og deformasjonsovervåking omfatter å presentere informasjon på en brukervennlig måte. Gjennom å være en tjenesteleverandør over flere år har vi opparbeidet kunnskap og erfaring med store og komplekse overvåkingsprosjekter. Som et resultat av dette har Cautus Geo utviklet Cautus Web Monitoring Solution, hvor dataene blir presentert på en brukervennlig måte, godt tilpasset kravene til sluttkunder.

 

Se presentasjonsfilmen:

cautusweb2_590x245

Cautus Geo har også vært en del av Trimble Web Module utviklingsteam.

Cautus Web er et modulbasert databehandlingsssystem utviklet for å gi brukeren riktig informasjon i sanntid fra ulike sensorer og instrumenter.

  • Støtter mange sensorer og målesystemer

  • Fleksibelt og prosjekttilpasset

  • Modulbasert og skalerbart

  • Dataanalyse og rapport

  • Rask og brukervennlig fjernavlesing på web

  • Alarm på e-post og SMS

  • Støtter alle plattformer

  • Uavhengig av sensor- produsent

  • All informasjon på et sted

  • Språkstøtte