Contact us

Er du interessert i effektive og økonomiske løsninger for overvåking av ustabile områder eller konstruksjoner? Ta kontakt for mer informasjon.

salg@cautusgeo.com | info@cautusgeo.com

Telefon: +47 990 96 580

Cautus Geo AS

Parkveien 6A
3413 Lier
Norge

Oslo:

Sinsenveien 53D,
0585 Oslo

View map

Voss:

Opelandsvegen 142,
5709 Voss

View map